Czujniki, automaty palnikowe

W ofercie: 

 • Automaty palnikowe gazu IFS 244/245
 • Automaty palnikowe gazu IFS 132 B
 • Automaty palnikowe gazu IFS 135 B
 • Automaty palnikowe gazu IFS 137 B
 • Automaty palnikowe gazu IFS 110 IM
 • Automaty palnikowe gazu IFS 111 IM
 • Czujnik płomienia IFW 15
 • Automaty palnikowe gazu IFD 450 do ruchu ciągłego
 • Automaty palnikowe gazu IFD 454 do ruchu ciągłego
 • Czujnik płomienia IFW 50 do ruchu ciągłego
 • Procesowy system palnikowy PF 19''
 • Typoszereg 700
 • Automaty palnikowe gazu PFS 748x, PFS 778x
 • Automaty palnikowe gazu dla ruchu ciągłego PFD 778x
 • Czujnik płomienia PFF 704, PFF 754
 • Zespół przekaźnikowy PFR 704
 • Zasilacz PFP 700
 • Sterownik taktu MPT 700


Powrót