Rozwiązania dla biznesu

Oferta firmy Gastian Holding to coś więcej, niż tylko zapewnienie stałego dostępu do najwyższej jakości, konkurencyjnych cenowo produktów, największych światowych producentów. Zapewniamy szereg usług stwarzających wartość dodaną, takich jak uproszczenie zakupów oraz procesów logistycznych
w łańcuchu dostaw, skrócenie czasów przestoju, poprawę wydajności działań w zakresie profilowania zapasów części zamiennych i produktów do utrzymania ruchu, a także zarządzanie zapasami.
Gastian Holding pomoże stworzyć skuteczny, skonsolidowany łańcuch dostaw części zamiennych służących do utrzymania ruchu, na którym skorzysta Wasza firma.

Zakupy części zamiennych potrzebnych do utrzymania ruchu sprzętu produkcyjnego są dla większości firm zadaniem skomplikowanym, wymagającym znacznych nakładów środków i czasu. Kluczowe znaczenie ma również unikanie kosztownych przestojów oraz utrzymanie ciągłości produkcji.

Dzięki temu, że zapewniamy wyjątkową dostępność części zamiennych i niezależne doradztwo na najwyższym poziomie, potrafimy zminimalizować stany magazynowe, zmniejszyć wartość kapitału obrotowego oraz skrócić czas przestoju zakładu, a jednocześnie zmaksymalizować wydajność oraz dochody.

Zapewniamy szereg korzyści związanych z tak kluczowymi obszarami jak:

 1. Redukcja ogólnego kosztu zakupów - Gastian Holding to wiodący europejski dostawca wysokiej jakości produktów do utrzymania ruchu (MRO) na potrzeby przemysłu. Z jednej strony istnieje stała potrzeba obniżenia kosztów, a z drugiej konieczność zagwarantowania jakości
  i dostępności produktów. Nasz rozmiar oraz siła nabywcza pozwalają nam oferować klientom konkurencyjne ceny, wyjątkowo szybką dostępność oraz usługi  na najwyższym poziomie. Świadczymy najbardziej zaawansowane rozwiązania biznesowe, a także dostosowane do potrzeb klientów produkcyjnych i remontowych.
 2. Zwiększenie wydajności produkcji - przerwy remontowe i konserwacyjne są nieuniknione,
  a przerwy nieplanowane są kosztowne. Dlatego firma Gastian Holding stara się utrzymywać linię produkcyjną naszych klientów
  w stałym ruchu. By wspierać działania naszych klientów w zakresie utrzymania ruchu (MRO), używamy naszej wiedzy w połączeniu z doświadczeniem
  i wiedzą naszych kluczowych dostawców. Poprawiamy efektywności produkcji metodami sprawdzonymi i uzasadnionymi ekonomicznie.
 3. Usługi zarządzania zapasami - Gastian Holding pomaga obniżyć koszty, zwiększyć wydajność
  i efektywność całego procesu zakupów wszystkich produktów na potrzeby utrzymania ruchu
  i konserwacji. W oparciu o naszą wiedzę na temat zarządzania zapasami magazynowymi, analizujemy zakupy naszego klienta, redukujemy bazę dostawców i tworzymy łatwo dostępny system magazynowania, który zapewnia podstawowe produkty. Outsourcing zarządzania zapasami magazynowymi ma kilka ważnych zalet: Lepszą skuteczność zakupów. Lepsze zarządzanie magazynami/stanami magazynowymi. Poprawę wydajności.
 4. Insite – oddział firmy Gastian Holding w zakładzie u klienta - w trosce o zwiększenie efektywności coraz większa liczba producentów zleca dostawcy wszystkie działania związane
  z dostawami produktów do utrzymania ruchu (MRO). Aby sprawnie realizować ten proces, firma Gastian Holding może założyć swój oddział specjalny – Insite w zakładzie klienta. Oddział Gastian Holding Insite obsługuje wyłącznie Waszą firmę, dlatego jest w pełni przygotowany, by spełniać potrzeby Waszego zakładu. Pozwala to na zmniejszenie zapasów magazynowych,
  a dodatkowo, dzięki mozliwości wystawienia w każdym miesiącu tylko jednej faktury, zmniejsza koszty administracyjne i zwiększa korzyści płynące z konsolidacji łańcucha dostaw.